Details
Date:

januar 29

Time:

10:00 - 12:30

Event Category:

Breumby.dk

Website:
Event Website
Venue

Kulturcenter Østsalling

Dagsorden for borgermøder vil være som følger:
• Velkomst og præsentation
• Gennemgang af dagens program
• Skive Kommunens varmeplan
• Information om udnyttelse af overskudsvarme fra GreenLab
• Indlæg fra Roslev Fjernvarme
• Ideer til fremtidig fælles varmeforsyning i Jebjerg og Breum
• Pause
• Bud på økonomi, drift og tidsplan
• Opsamling
• Det videre arbejde
• Afslutning

Vi håber at der er stor opbakning til projektet og ser frem til et flot fremmøde.
Der vil være mulighed for at afgive tilkendegivelser på mødet.

I pausen vil der blive serveret sandwich, øl og vand.

Velmødet
Skive Kommune og Breum Borger & Familie Forening.

Læs mere på den uddelte side i jeres postkasse….