Detaljer
Dato:

24. marts 2022

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Event kategori:

Breum Vandværk

Se mere her::
Event Website

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen