Details
Date:

marts 24

Time:

19:00 - 21:00

Event Category:

Breum Vandværk

Website:
Event Website

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen