Detaljer

Dato: 11. august 2020

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Website: https://www.facebook.com/events/271371530807088
Sted
Breum Landevejskro
Klostervej 26

7870, Roslev, Denmark

Breum Vandværk afholder generalforsamling
på Breum Landevejskro tirsdag den 11. august kl. 19.00
Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
S. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen

Del med en ven