Details
Date:

august 11

Time:

19:00 - 21:00

Event Category:

Breum Vandværk

Website:
Event Website
Venue

Breum Landevejskro

Klostervej 26

Roslev, Denmark, 7870

Breum Vandværk afholder generalforsamling
på Breum Landevejskro tirsdag den 11. august kl. 19.00
Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
S. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen