Detaljer
Dato:

11. august 2020

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Event kategori:

Breum Vandværk

Se mere her::
Event Website
Adresse:

Breum Landevejskro

Klostervej 26

Roslev, Denmark, 7870

Breum Vandværk afholder generalforsamling
på Breum Landevejskro tirsdag den 11. august kl. 19.00
Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
S. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen