Details
Date:

marts 21

Time:

19:30

Event Category:

Breum Borger og Familieforening

Website:
Event Website
Venue

Sundsøre Hallen

Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af kontingent
10. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 12. marts
Tilmelding til Morten Kirkegaard Jensen senest den 14. marts