Detaljer

Dato:

23. marts 2023

Tidspunkt:

19:30

Slået op af:

Breum Borger og Familieforening

Se begivenheden på facebook:
Orginal event side
Sted:
Breum Landevejskro

Klostervej 26

Roslev, Denmark, 7870

Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Fastsættelse af kontingent
10. Evt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 16. marts
Tilmelding til Morten Kirkegaard Jensen senest den 19. marts