Details
Date:

april 23

Time:

19:00 - 22:00

Event Category:

Breumby.dk

Website:
Event Website
Organizer

Breumby.dk

Email: noreply@facebookmail.com Website: Organizer's Website
Venue

Kulturcenter Østsalling

Kulturcenter Østsalling

Vil du med? – Meld dig til her i butikken
Endnu ikke medlem? – Spørg ved kassen eller meld dig ind coop.dk/medlem

Dagsorden:
· Valg af dirigent og stemmetæller
· Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
. Godkendelse af årsrapport herunder bestyrelsens
meddelelse om årets resultatdisponering
· Forslag fra bestyrelsen
· Indkomne forslag
. Godkendelse af års
. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant
. Eventuelt

Hvis du har forslag, der skal tages op på mødet, så aflevere dine forslag i butikken senest to uger før mødet

https://www.facebook.com/events/866340878583880/