Details
Date:

marts 16

Time:

19:00 - 21:30

Event Category:

Breum Vandværk

Website:
Event Website
Venue

Breum Landevejskro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægge til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.