Details
Date:

marts 14

Time:

19:00 - 21:30

Event Category:

Breum Vandværk

Website:
Event Website
Venue

Breum Landevejskro

Breum Vandværk afholder generalforsamling på Breum Landevejskro torsdag den 14. marts kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.