Details
Date:

august 12

Time:

19:00 - 21:00

Event Category:

Breum Vandværk

Website:
Event Website

Breum Vandværk afholder generalforsamling på Breum Landevejskro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen