Details
Date:

maj 2

Time:

18:30 - 21:30

Event Category:

Østsalling Idrætsforening

Website:
Event Website
Organizer

Østsalling Idrætsforening

Email: noreply@facebookmail.com Website: Organizer's Website
Venue

Sundsøre Hallen

Sundsøre Hallen

Dagsorden
1. Valg af dirigent, protokolfører og 3 stemmetællere.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af udvalgenes beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag
(Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 25. april 2024).
a. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

https://www.facebook.com/events/1782460158939188/